HMS

SIKKERHETSDATABLADER

KCL tilbyr vår egen serie av teknisk kjemiske produkter tilpasset verksteder, bygg og anlegg og håndverkere.

KCL distribuerer smøreoljer og fett av merkevaret TOTAL som er en av verdens største oljeselskap.

Vår målsetting er å levere produkter med høy kvalitet og samtidig gi nødvendig rådgivning.

Du kan laste ned alle våre datablader ved å bruke denne linken:  www.ecoonline.no

  • SØK SIKKERHETSDATABLAD
  • Skriv deretter inn KJEMIKALIETS NAVN og/eller ARTIKKELNR.
  • FIRMANAVN (Kolberg Caspary Lautom AS)
  • Deretter gå til SØK I ECOCENTER

Giftinformasjonen Helsedirektoratet:

Tlf. 22 59 13 00