Personvern (GDPR)

Personvern (GDPR)

Kolberg Caspary Lautom ( KCL) tar personvern og sikkerhet på alvor. Les mer om hvilke data vi behandler og hvordan dette håndteres.

Behandling av personopplysninger

KCL samler inn personopplysninger, som navn, etternavn, navn på foretaket, yrkestittel, e-postadresse, telefonnummer og betalingsinformasjon når du benytter våre tjenester, blant annet når du registrerer en brukerkonto, inngår en avtale, bestiller tjenester, legger igjen betalingsinformasjon eller på en annen måte legger igjen personopplysninger hos oss.

Personopplysninger for kunder og potensielle kunder lagres for følgende formål: Administrasjon rundt salg av KCL sine produkter og tjenester, markedsføring og utarbeidelse av tilbud.

I henhold til gjeldende databeskyttelsesforskrifter må det finnes juridisk støtte, et såkalt juridisk grunnlag, for at vår behandling av dine opplysninger skal være lovlig og nødvendig.

Nedenfor er de juridiske grunnlagene vi benytter oss av.

Gjennomføring av avtale

Vi behandler kun nødvendige opplysninger for å identifisere deg som kunde eller bruker for å håndtere og levere bestillinger i samsvar med avtalen din.

Rettslig forpliktelse

Vi behandler dine opplysninger for å kunne oppfylle våre lovbestemte forpliktelser, f.eks. dine faktureringsopplysninger i henhold til bokføringsloven.

Interesseavveining

Vi behandler dine opplysninger for å utvikle våre tjenester, prosesser og for å markedsføre våre produkter og tjenester direkte til deg.

Samtykke

I enkelte tilfeller kan du gjennom abonnement på vår nettside ta del i våre nyhetsbrev og markedsføringsmateriell, eller gjennom webskjema sende inn din forespørsel på våre produkter og tjenester, eller under andre omstendigheter godkjenne at vi behandler dine opplysninger. Da samtykker du til at vi behandler dine opplysninger kun til det spesifiserte formålet.

Mottakere av opplysningene

KCL videresender i enkelte tilfeller personopplysninger om kunder til følgende kategorier av mottakere som KCL samarbeider med som f.eks : Forsikringsselskap eller finansselskap. I enkelte tilfeller kan opplysningene overføres og behandles av egne selskaper i konsernet for å kunne levere tjenester eller omkring sikkerhetstiltak. Disse partene kan ikke bruke dine opplysninger til noe annet enn det vi har oppgitt til deg.

Lagringstid for personopplysninger

Dine opplysninger lagres så lenge du har et kontraktsforhold eller forretningsforhold med oss, og så lenge det er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. I de tilfellene det finnes lovkrav om å lagre opplysninger over en lengre periode, følger vi slike lover.

Opplysninger som utgjør et fakturaunderlag sparer vi i fem år i henhold til  bokføringsloven.

Rett til informasjon om behandling av personopplysninger

Alle personer som ønsker informasjon om hvilke personopplysninger KCL lagrer om den aktuelle personen, har i henhold til gjeldende lov rett til å få disse opplysningene, uansett hvordan de samles inn. En slik melding kan inneholde informasjon om hvor vi har fått personopplysningene fra, mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene deles med og formålet med behandlingen av personopplysninger.

Rett til korrigering

Vi har et ansvar for at de opplysningene vi behandler er korrekte. Hvis du, som spørsmålsstiller, mener at noen opplysninger er feilaktige, har du rett til å be om å få dette korrigert. Forespørselen må gjøres hos KCL via e-post: post@kcl.no

KCL skal umiddelbart avgjøre om forespørselen er berettiget og ta de nødvendige tiltakene, samt informere deg som spørsmålsstiller om hvordan korrigeringen håndteres.

Rett til sletting

Dine opplysninger lagres så lenge du er kunde hos oss, og deretter slettes så snart som mulig, om ingen annen gjeldende lov angir noe annet. Faktureringsinformasjon og fakturaunderlag lagres så lenge det er pålagt ved lov, f.eks. bokføringsloven.

Rett til begrensning

Retten til begrensning gjelder når du anser at opplysningene er feilaktige og ber om korrigering. I slike tilfeller kan du be om at behandlingen av opplysningene begrenses mens opplysningene blir korrigert.

Rett til begrensning gjelder fra og med den 1.juli 2018.

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende personopplysningslovgivning har du blant annet rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger om deg.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.
Dersom du mener at KCL ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til oss på post@kcl.no eller den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Tilbaketrekking av samtykke

Du har også rett til når som helst å trekke tilbake et gitt samtykke om behandling av personopplysninger.

Policy for håndtering av e-postadresser

KCL respekterer din personlige integritet. For informasjons- og nyhetsbrev via e-post gjelder følgende for håndtering av abonnementers e-postadresser og øvrig informasjon. Våre abonnenters e-postadresser kommer under ingen omstendigheter til å bli solgt eller leid ut til en annen part. Utsendelser håndteres på en slik måte at e-postadressen ikke blir tilgengelig for andre enn aktuell mottaker. Anledningen til at vi samler inn våre kunders e-postadresser, navn, region m.m. er kun for å forbedre informasjonstjenesten og gjøre den mer relevant og personlig. Om du ikke vil dette respekterer vi selvfølgelig det!

Våre abonnenter kan enkelt melde seg av vår e-posttjeneste. Dette kan du gjøre gjennom å klikke på linken for avregistrering som finnes i alle e-postutsendelser fra KCL. Linken finner du i den nederste delen av alle e-poster som sendes til deg fra oss. Der kan du uten forbehold avslutte abonnementet. Du kan også aktivere ditt abonnement ved å gå inn på kcl.no. Etter dette kommer du ikke til å få e-poster fra KCL, om du ikke selv oppgir e-postadressen din igjen. Om du har spørsmål rundt e-posttjenesten utover dette er du velkommen til å sende oss en e-post på post@kcl.no

Sikkerhetstiltak

For å holde de personopplysningene vi behandler trygt, har vi tatt flere sikkerhetstiltak. Vi inngår avtaler med våre leverandører og samarbeidspartnere om behandling av dine personopplysninger, for å sikre at de behandles i samsvar med våre instruksjoner. Om dine personopplysninger overføres til virksomheter i land utenfor EU/EØS inngår vi en avtale, regulerende overføring og håndtering av personopplysninger og inneholder eksempelvis de standard avtaleklausulene som er godkjent av Europakommisjonen, med det mottagende selskapet. Videre er tilgangen til områdene der personopplysningene lagres begrenset og våre ansatte må benytte seg av en person-identifikator for å få tilgang til dette, brukernavn og passord kreves for å logge inn på bedriftsnettverket, vi har brannmurer og antivirusprogram, og tar i tillegg de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene som kreves for å beskytte og forhindre uautorisert tilgang til dine personopplysninger.

Cookies

KCL sine nettside bruker cookies. Cookiene inneholder ikke personopplysninger, men hjelper deg blant annet med å lagre valg du tidligere har gjort på nettsiden. De hjelper også til ved kjøp av ulike produkter og tjenester. Ved hjelp av cookies blir ditt besøk hos oss raskere og mer effektivt. Cookies brukes også til statistikkovervåkning. De fleste cookies blir fjernet automatisk når du forlater nettsiden, utenom de som brukes til statistikk. Dette ligger igjen for å hjelpe oss til neste gang du besøker nettsiden vår.