GEARplus Kombinasjonsnøkler med skralle mini

-E i produktnummeret = Med oppheng.