For EF-serie, S2 - FTI

Må ikke brukes med brannfarlige væsker.