Oljebark

Til bruk ved små og store oljeutslipp i vann og på land.
Absorberer hurtig olje og ikke-aggressive kjemikalier.
Rent naturprodukt.
Støver lite, renslig i bruk.
Finmalt bark fra bartrær, siktestørrelse 0-8mm, tørket og pakket.
Lagres tørt og frostfritt.
Må ikke brukes i forbindelse med svovelsyre, salpetersyre og/eller andre aggressive stoffer.
Når oljebarken er iblandet olje/kjemikalier, må avfallet avhendes som spesialavfall iflg. forskriftene for det aktuelle stoffet.
50 liter sekk, 36 sekker pr. pall.

Produkt informasjon

Alfa:
KJE
Produktnummer:
103010
Produktnavn:
OLJEBARK 50LTR SEKK
Lager:
(På lager)