Asfaltrent - Bio

Et miljøvennlig alternativ til aromatbaserte løsemidler for fjerning av fett og asfaltrester.
Bruksområde: Beregnet for tyngre rengjøringsoppgaver i entreprenørbransjen, bl.a. rengjøring av asfaltleggere, asfaltlastere, utstyr og biler.
Egenskaper: Asfaltrent-Bio kan fortynnes/blandes med bio-diesel, og er potensielt biologisk nedbrytbar.
Bruksanvisning:
Påføres med lavtrykksprøyte på tørr lakk, vaskes av med høytrykksvasker.
Anbefalt virketid 3-10 min., avhengig av temperatur.
Ikke la det tørke helt ut, må ikke utsettes for direkte sollys. Kan legge igjen en film. Vask deretter med en vannbasert mikroemulsjon for best resultat. OBS: Ved bruk på gummikomponenter; sjekk at de er av riktig gummitype
(anbefalt nitril, fluor og viton, samt teflon).
Alfa Produktnummer Produktnavn Lager
KJE 3310 ASFALTRENT-BIO 25LTR (På lager)
KJE 3320 ASFALTRENT-BIO 210LTR (På lager)

Dokumentasjon

Fil navn Dokumenttype Filtype Nedlasting
Asfaltrent-Bio 25 document pdf Datablad
Asfaltrent-Bio 210 document pdf Datablad
SDS Asfaltrent-Bio document pdf Datablad