Telefonstyring EasyStart GSM

Inkludert SIM-kort. Kan brukes til alle luftvarmere og vannvarmere.
Kan brukes i kombinasjon med fjernkontroller og tidsur. Kan brukes så lenge
både sender og mottager er innenfor mobil dekning.